Disclaimer The Grass Company


Hoewel de informatie op deze website met de grootste zorg wordt samengesteld, kan er voor juistheid en volledigheid niet worden ingestaan. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste informatie, of voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de aangeboden content. De informatie op deze website kan te allen tijde, zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

The Grass Company is niet verantwoordelijk voor de aan deze website gekoppelde bestanden of websites waarnaar verwezen wordt. Verwijzingen naar sites die niet door The Grass Company worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel The Grass Company uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door The Grass Company worden onderhouden wordt afgewezen.

Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door het gebruik van deze website gebeurt op uw eigen discretie en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens, die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materialen.

Een gedeelte van de informatie op deze website heeft betrekking op cannabis. The Grass Company is van zins om via deze website iedereen die achttien jaar of ouder is voor te lichten en informatie te verschaffen over cannabis. Hiermee wil The Grass Company niemand aanzetten tot het consumeren van cannabis. Deze informatie over cannabis heeft dan ook geen enkele commerciële grondslag. Wel wil The Grass Company iedereen die zelfstandig besluit cannabis te nuttigen van goede informatie voorzien over verstandig en correct gebruik.

Deze website, alsmede alle producten en diensten die door The Grass Company worden aangeboden, is bedoeld voor een publiek van 18 jaar en ouder. The Grass Company gaat er vanuit dat iedere bezoeker van deze website kennis neemt van deze disclaimer, en hiermee instemt. Is de gebruiker onder de 18 of stemt hij/zij niet in met de in deze disclaimer gestelde gebruiksvoorwaarden, dient hij/zij per direct de website te verlaten.

COPYRIGHT

TheGrassCompany.nl geniet auteursrechtelijke bescherming. Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van The Grass Company is het niet toegestaan deze site te framen en/of op andere wijze te verveelvoudigen, door uit te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Alle woord- en beeldmerken en afbeeldingen op deze site zijn eigendom van The Grass Company tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van The Grass Company is het niet toegestaan hiervan gebruik te maken in bijvoorbeeld advertenties of reclame-uitingen.

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om de inhoud van onze website te personaliseren en het verkeer te analyseren. Hieronder kan je aangeven wat je voorkeuren zijn.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen
https://thegrasscompany.com/wp-content/uploads/2022/05/IMG_4129-scaled.jpg