Huisregels


Uiteraard werken wij als professioneel horecabedrijf geheel volgens de landelijke en lokale regelgeving. Voor coffeeshops gelden de zogenoemde AHOJGI-criteria. Op basis van deze criteria gelden in alle zaken van The Grass Company de volgende huisregels:

 • Geen toegang onder de 18 jaar.
 • Voor de bezoekers van onze shops in ‘s-Hertogenbosch: Geen toegang voor of verkoop aan anderen dan inwoners van Nederland.
 • Je dient altijd een geldig legitimatiebewijs bij je te hebben.
 • Voor de bezoekers van onze shops in ‘s-Hertogenbosch: Nederlandse inwoners zonder Nederlandse identiteit moeten aantonen dat zij in Nederland wonen met een uittreksel uit de Gemeenteadministratie van minder dan 1 jaar.
 • Personen die zich toegang proberen te verschaffen met valse legitimatiebewijzen of legitimatiebewijzen van anderen worden aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • Bij verblijf in één van onze zaken is een consumptie verplicht. Cannabisproducten tellen niet mee!
 • Het is niet toegestaan om zelf-meegebrachte consumpties te nuttigen.
 • Het is niet toegestaan alcohol en/of harddrugs te nuttigen of bij je te hebben.
 • Het is niet toegestaan om THC bevattende wax, shatter, olie of concentraten in welke vorm dan ook bij ons te consumeren dan wel op zak te hebben.
 • Het is niet toegestaan om tabaksproducten te nuttigen.
 • Het is verboden meer dan 5 gram cannabisproducten in je bezit te hebben.
 • Het dragen van wapens is streng verboden.
 • Bij betreding van de zaak dien je herkenbaar te zijn. Daarom is het niet toegestaan om capuchons, zonnebrillen, helmen en dergelijke te dragen.
 • Aanstootgevende kleding is niet toegestaan, evenals (motor)club-gerelateerde kleding. Voldoe je niet aan onze kledingeisen, dan kan je de toegang worden ontzegd. Beslissingen van de portier zijn bindend.
 • Het veroorzaken van overlast in, of in de directe omgeving van, de zaak wordt niet getolereerd. Hieronder valt o.a.: schreeuwen op straat, draaiende motoren, harde muziek en het tegen het verkeer in rijden in de straat. Bij overtreding krijg je direct een ontzegging.
 • Groepen van 3 of meer personen kunnen door ons de toegang worden geweigerd. Verder mag je in of voor de zaak niet hinderlijk samenscholen. Bij constatering of vermoeden van hinderlijke samenscholing of (groep)intimiderend gedrag zal de deelnemers hieraan de toegang worden ontzegd.
 • Parkeren dient te gebeuren in de daarvoor bestemde parkeervakken.
 • Verboden toegang voor honden en andere dieren. Behalve (blinden-)geleidehonden.
 • Het is niet toegestaan meerdere malen in een kort tijdsbestek de zaak in en uit te lopen.
 • Het is niet toegestaan om spelen te organiseren voor geld en/of goederen.
 • Handel drijven in of vanuit de zaak, in welke vorm dan ook, is ten strengste verboden.
 • Wij doen er alles aan om onze zaak voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken. Aanwijzingen van het personeel zijn hierop gericht en dienen te allen tijde opgevolgd te worden
 • Bij overtreding van onze huis- en gedragsregels kan je onmiddellijk de toegang worden ontzegd. Bij constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde de politie ingelicht.

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om de inhoud van onze website te personaliseren en het verkeer te analyseren. Hieronder kan je aangeven wat je voorkeuren zijn.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen
https://thegrasscompany.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG_4095-scaled.jpg